Edward Everett TITUS Alice TITUS Gordon TITUS Marjorie TITUS Richard TITUS Mini tree diagram

Ina _____

Other facts

 

Married Edward Everett TITUS

 

Birth of daughter Alice TITUS

 

Birth of son Gordon TITUS

 

Birth of daughter Marjorie TITUS

 

Birth of son Richard TITUS