Joseph H. FISER Ney FISER George FISER Robbert FISER Ann B BATTS Joseph E. FISER Caleb FISER Sally B. PENCE Mini tree diagram

Robbert H. FISER

24th Apr 1841 -

Farmer

Life History

24th Apr 1841

Born in Robertson, TN, USA

26th Apr 1866

Married Ann B BATTS in Gibson, Tennessee

Feb 1868

Birth of son Ney FISER in Tennessee

about 1870

Birth of son George FISER in Tennessee

Jan 1871

Birth of son Robbert FISER in Tennessee