Francois VALLEE Francois Xavier TOUGA Bonneau _____ Mini tree diagram

Genevieve VALLEE

Life History

15th Jul 1805

Married Francois Xavier TOUGA

9th Jun 1861

Death of Francois Xavier TOUGA in ,Lawrence, IL